Rok: 2019

Kategoria: system informacji wizualnej

Współpraca: blank studio

Budynek przy ulicy Dąbrowskiego 23 należy do zespołu pięciu obiektów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Poruszanie się po budynku jest trudnym doświadczeniem dla użytkownika ze względu na jego wielkość i poziom skomplikowania jego struktur. Dynamika zmian zachodzących w ulokowaniu podjednostek (w obrębie piętra, sektoru, pokoju) spowodowała, że tablice informacyjne przestały tworzyć konsekwentnie prowadzony, logiczny system.

Projekt systemu, który przygotowaliśmy, zakłada elastyczność oraz ma zapobiegać zmianom wprowadzanym samowolnie przez pracowników, czego gwarantem jest ekonomiczne rozwiązanie i łatwa wymiana poszczególnych elementów. Ze względu na obszerność informacji i jej zmienny charakter stworzyliśmy modułowy system wymiennych tabliczek. Dzięki temu ułatwia to eksploatację systemu oraz zwiększa jego elastyczność. Zabieg ten ma ograniczyć koszty przy ewentualnych aktualizacjach. Dzięki elementowi łączącemu tabliczki można swobodnie wymieniać moduły zawierające informację tekstową.