Rok: 2016

Kategoria: architektura, praca inżynierska

Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie wielofunkcyjnego obiektu spełniającego współczesne wymagania pracowników firm różnorodnych branż. Projektowany obiekt został podzielony na dwie zasadnicze części: obejmujący parter budynku kompleks przestrzeni usługowych oraz przestrzenie biurowe zamknięte w czterech odrębnych kubaturach na kondygnacjach wyższych. Odpowiednie środowisko ma kluczowy wpływ na jakość i wydajność pracy, dlatego istotnym jest zaprojektowanie elastycznej przestrzeni dostosowanej do poszczególnych grup odbiorców, sprzyjającej integracji oraz odpowiadającej na codzienne potrzeby.

Powierzchnie biurowe zostały zaprojektowane w strukturze kombinowanej, dostosowanej do zmiennych potrzeb. Ważną rolę w projektowanym założeniu odgrywa zieleń. Centralną część budynku stanowi atrium, wokół którego ukształtowana została część usługowa przeplatana mniejszymi przestrzeniami zielonymi. Zaprojektowany został również dach użytkowy  pokryty roślinnością ekstensywną, dostępny z części biurowej budynku, stanowiący miejsce  wypoczynku. W podobnym charakterze zostały utrzymane tereny sąsiadujące z projektowanym budynkiem.