Rok: 2018

Kategoria: architektura, praca magisterska

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja nieczynnej obecnie fabryki Defum i przekształcenie jej w centrum kulturalno-rozrywkowe. Fabryka położona w samym sercu Dąbrowy Górniczej ma stać się nową wizytówką miasta. 

Ze względu na swój przemysłowy rodowód, Dąbrowa Górnicza jest miastem, w którym brakuje wyróżniającego się centrum, bogatego w funkcje charakterystyczne dla takiego miejsca. Ideą projektu jest stworzenie spójnej przestrzeni będącej nowym, wyraźnym centrum, miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu, dostosowanym do użytkowników w każdym wieku. Biorąc pod uwagę centralną lokalizację w strukturze miasta, projektowane założenie ma pełnić rolę nowej wizytówki Dąbrowy Górniczej. Teren nieczynnej dzisiaj fabryki ma ponownie stać się otwartym dla mieszkańców miejscem tętniącym życiem, łączącym rejon dworca kolejowego z Pałacem Kultury Zagłębia


Uwzględniając potencjał istniejących budynków pofabrycznych, ideę projektu stanowi zmiana ich dotychczasowego charakteru poprzez nadanie zupełnie nowych funkcji oraz uzupełnienie zespołu o nowe obiekty. Podstawowym założeniem jest uporządkowanie i oczyszczenie terenu fabryki z niepasujących elementów, usunięcie obiektów będących w złym stanie technicznym, różniących się od pozostałych pod względem estetycznym, a pozostawienie jedynie tych, które posiadają istotną wartość historyczną, powstałych w podobnym okresie funkcjonowania zakładu. Działania te skutkują uwolnieniem jak największej ilości przestrzeni, stwarzając możliwość zagospodarowania jej w sposób atrakcyjny dla mieszkańców, bezpośrednio odpowiadający na ich potrzeb.

Istotnym założeniem jest odtworzenie pierwotnej, historycznej formy przestrzennej zakładu. Zachowane obiekty należy przywrócić do początkowego wyglądu. Warto uwzględnić unikatowy industrialny charakter tego obszaru, który niespełna kilkadziesiąt lat temu tętnił życiem, a działalność fabryki cieszyła się powszechnym uznaniem. Działania projektowe powinny zmierzać do utrzymania tożsamości fabryki jako fascynującego miejsca o ciekawej architekturze, kojarzącego się z solidną marką.