System informacji wizualnej w Tkalni w Pabianicach

współpraca autorska: blank studio