Rok: 2016

Kategoria: architektura, wzornictwo przemysłowe

Wbrew pozorom miasta są obszarami sprzyjającymi dużej różnorodności życia przyrodniczego. Grupą zwierząt szczególnie bliską człowiekowi są ptaki. Wiele gatunków ptaków wybiera miasta jako swoje miejsce zamieszkania, znajdują tu bowiem mozaikę różnych siedlisk, miasta zapewniają mniejszą presję ze strony drapieżników, dodatkowe źródła pokarmu, a także specyficzny, łagodniejszy klimat, szczególnie w zimie. Niestety życie ptaków w mieście wiąże się także z pewnymi zagrożeniami, na przykład dewastacja gniazd związana z nieprawidłowo prowadzonymi pracami remontowymi budynków czy niewłaściwym zarządzaniem zielenią miejską.

Głównym założeniem projektu jest zatem stworzenie wielofunkcyjnej instalacji stanowiącej rodzaj przyrodniczej enklawy wsród miejskiej zabudowy. Pierwotne przeznaczenie projektowanego mebla – poidełko dla ptaków, zostało wzbogacone o dodatkowe funkcje: karmnik, oraz budkę lęgową. Kombinacja tych cech, tworzy kompleksową instalację sprzyjającą bytowaniu ptaków w miejskim zgiełku.